یکی ازمحارم

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال


مسئله :زنی از همسر اولی اش دختر و یا پسری دارد،بعد از ازدواج از همسر دوم نیز دختر ویا پسری داردفرزندان این مادر که از دو پدر است ،همه متفق القول اندکه محرم اند،وخواهر وبرادر.  پس فرزندانی که از یک مادر ودوپدر هستندباهمدیگربرادر وخواهرمادری می باشندومحرم هستند.     

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها