احکام نماز

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال

قنوت : از گوینده ای شنیدم که گفت قنوت مستحب مؤکد است، وهر ذکری(ولویک صلوات فرستادن باشد)، وذکر آن باهرزبان می شودخواند. یکی ازاحکام نماز جماعت مسئله 824: امام فقط قرائت در رکعت اول ودوم را از مأموم تأمل می کند، وبقیه را مأموم خود باید بخواند،در ایستادن از امام متابعت کند،والا جماعت وی باطل می شود،اما هنگام قرائت امام طمأنینه(آرامش)برای مأموم لازم نیست.[1] مسئله – اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند،کسیکه با آن جماعت نماز می خواند،نبایدبرای نماز خوداذان واقامه بگوید.[2] مسئله – اگر برای خواندن نماز جماعت به مسجدرود وببیندجماعت تمام شده تاوقتی که صفها بهم نخورده و جمعیت متفرق نشده، نمی تواندبرای نماز خود اقامه بگویددر صورتی که برای جماعت اذان واقامه گفته شده باشد [3]. [1] رساله ص216 [2] رساله امام خمینی مسئله 923 [3] رساله امام خمینی مسئله 924

مشخصات

  • منبع: http://mhhm.blogfa.com/post-66.aspx
  • کلمات کلیدی: نماز ,امام ,مسئله ,جماعت ,رساله ,مأموم ,خمینی مسئله ,امام خمینی ,رساله امام ,نماز جماعت ,امام خمینی مسئله
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها